Коротко про Google Analytics API і Google Charts API

22.11.2012
Google Analytics API and Google Charts API
Автор:

Ні для кого не секрет, що Google Analytics (далі GA) — наймогутніший інструмент для збору даних про дії користувачів на вашому Drupal-сайті. Статистика доступна на сайті GA. Але іноді потрібно маніпулювати (збирати, аналізувати, будувати графіки) статистикою на стороні сайту. Для цього можна використовувати Google Analytics PHP Interface (далі — GAPI). Його використання ми і розглянемо. Також - на підставі зібраної статистики - ми побудуємо діаграму з використанням Google Charts API.

Як відомо статистика, зібрана GA доступна тільки на сайті http://www.google.com/analytics/. Але часто стандартний функціонал GA не дозволяє зібрати бажані статдані. Для створення статистики «під себе» є інструмент — «Event Tracking» (у перекладі — «Відслідковування подій»).   

Припустимо, ми хочемо зібрати статистику відвідувань блогів конкретних авторів на сайті //internetdevels.ru, тобто на тому, який ви зараз оглядаєте. Для цього в стандартний код GA:

 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'your_ga_key']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
  (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })(); 

додаємо рядок:

_gaq.push(['_trackEvent', 'Blog author', '%username%', '%blog_title%']);

Думаю не варто пояснювати, що ім’я автора і назву блогу підставляємо на стороні PHP в page.tpl.php або в hook_page_alter. Подібним чином можна збирати, наприклад показники швидкості завантаження — описано тут.

Отже, розглянемо докладніше метод відстеження подій.

_trackEvent(category, action, opt_label, opt_value, opt_noninteraction);
 • category (обов’язковий) — узагальнена назва групи подій, які ви хочете відслідковувати. У нашому випадку — «Blog author»;
 • action (обов’язковий) — параметр, за яким ми групуємо події. У нас це — псевдонім (нік) автора;
 • label (не обов’язковий) — параметр, що дозволяє задати додаткову категоризацію подій. В якості цього параметра ми використовуємо назву блогу;

 • value (необов’язковий) — ціле число, яке дозволяє передати додаткову інформацію про подію. Не використовуємо;
 • non-interaction (необов’язковий) — булевий параметр, який при установці в TRUE вказує на те, що ця подія не буде враховуватися при розрахунку статистики відмов. Не використовуємо.

Більш детально про відслідковування подій читайте тут.

Далі викачуємо GAPI, заливаємо в sites/default/libraries і створюємо модуль. Назвемо його «​​internetdevels_chart». У модулі оголошуємо hook_menu:

 /**
 * Implements hook_menu().
 */
function internetdevels_chart_menu() {
 $items['chart'] = array(
  'title'      => 'Blog posts Statistics',
  'page callback'  => 'drupal_get_form',
  'page arguments'  => array('internetdevels_chart_form'),
  'access callback' => TRUE,
 );
 return $items;
}

Функція генерації і обробки форми «internetdevels_chart_form»:

 /**
 * Generates chart form.
 */
function internetdevels_chart_form($form, $form_state) {
 $from = isset($_GET['from']) && preg_match('/[\d-]+/', $_GET['from']) ? $_GET['from'] : '2011-03-30';
 $to = isset($_GET['to']) && preg_match('/[\d-]+/', $_GET['to']) ? $_GET['to'] : format_date(REQUEST_TIME, 'custom', 'Y-m-d');
 $form['from'] = array(
  '#title' => t('From'),
  '#type' => 'date_popup',
  '#date_format' => 'd/m/Y',
  '#default_value' => $from,
 );
 $form['to'] = array(
  '#title' => t('To'),
  '#type' => 'date_popup',
  '#date_format' => 'd/m/Y',
  '#default_value' => $to,
 );
 $form['submit'] = array(
  '#type' => 'submit',
  '#value' => t('Submit'),
 );

 require_once 'sites/all/libraries/gapi/gapi.class.php';
 // We will display statistics only for active users.
 $q = db_query("SELECT name FROM {users} WHERE uid > 0 AND status = 1");
 $active_users = $authors = array();
 foreach ($q as $row) {
  $active_users[] = $row->name;
 }
 // Here you need to puy your google account credentials.
 $ga = new gapi('your_email','your_pass');
 // Your_profile_ID - the namespaced profile ID of the profile from which to request data.
 $ga->requestReportData('Your_profile_ID', array('eventCategory', 'eventAction'), array('totalEvents'), '-totalEvents', 'eventCategory==Blog author', $from, $to);
 $rows = array();
 foreach($ga->getResults() as $result) {
  $dimensions = $result->getDimesions();
  $metrics = $result->getMetrics();
  $rows[$dimensions['eventAction']] = $metrics['totalEvents'];
 }
 // Here I'm formatting results for correct displaying in chart.
 arsort($rows);
 $rows = array_filter($rows);
 foreach ($rows as $k => $v) {
  $authors[] = "['{$k}', $v]";
 }
 $tojs = implode(',', $authors);
 $out = theme('internetdevels_chart_graph', array('rows' => $tojs));
 $form['graph'] = array(
  '#type' => 'item',
  '#markup' => $out,
 );
 return $form;
}
/**
 * Validate handler for chart form.
 */
function internetdevels_chart_form_validate($form, &$form_state) {
 $fv = $form_state['values'];
 if (strtotime($fv['from']) > strtotime($fv['to'])) {
  form_set_error('from', t('From date cannot be greater then to date'));
 }
 if (strtotime($fv['to']) > REQUEST_TIME) {
  form_set_error('to', t('To date cannot be greater then current date'));
 }
}

/**
 * Submit handler for chart form.
 */
function internetdevels_chart_form_submit($form, &$form_state) {
 $fv = $form_state['values'];
 $query = array();
 if ($fv['from']) {
  $query['from'] = $fv['from'];
 }
 if ($fv['to']) {
  $query['to'] = $fv['to'];
 }
 $form_state['redirect'] = array(current_path(), array('query' => $query));
} 

Для полегшення використання Google Charts API, оголосимо hook_theme:

 /**
 * Implements of hook_theme().
 */
function internetdevels_chart_theme() {
 return array(
  'internetdevels_chart_graph' => array(
   'template' => 'internetdevels-chart-graph',
   'path' => drupal_get_path('module', 'internetdevels_chart')
  ),
 );
}

Як бачимо, результат буде друкуватися в internetdevels-chart-graph, tpl.php, в який буде міститити нехитрий код (javascript друкується без drupal_add_js для наочності): 

<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">

 // Load the Visualization API and the piechart package.
 google.load('visualization', '1.0', {'packages':['corechart']});

 // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
 google.setOnLoadCallback(drawChart);

 // Callback that creates and populates a data table,
 // instantiates the pie chart, passes in the data and
 // draws it.
 function drawChart() {

  // Create the data table.
  var data = new google.visualization.DataTable();
  data.addColumn('string', 'Topping');
  data.addColumn('number', 'Slices');
  data.addRows([
   <?php print $rows ?>
  ]);

  // Set chart options
  var options = {'width':1100,
          'height':800,
          'sliceVisibilityThreshold':1/999999,
          'backgroundColor':'#F2F2F2'
         };

  // Instantiate and draw our chart, passing in some options.
  var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
  chart.draw(data, options);
 }
</script>
<div id="chart_div" style="text-align:center;"></div>
 

Для виведення результатів я використав Pie Chart. Повний перелік доступних параметрів можна подивитися тут. Детально описувати не бачу сенсу, так як навіть домогосподарка розбереться, що треба просто скопіювати js-код і підставити свої параметри в масив options.

Результат роботи буде виглядати так:

 

P. S: Існує веб-інтерфейс для виконання запитів до GA API — Google Analytics Query Explorer 2.

Це посилання дуже корисне в процесі побудови запитів.

Голосів: 1 Рейтинг: 5

Також по темі

1

Queue API - спеціальний функціонал в Drupal, який дозволяє формувати чергу і контролювати виконання трудомістких операцій на сайті. На відміну від Batch API, Queue API...

2

Інколи виникає необхідність реалізувати правила контролю доступу, які не відповідають жодним критеріям. Наприклад Ви хочете створити дозволи для окремих нод одного типу матеріалу, або потрібно...

4

Для початку кілька слів про бібліотеку. pChart – це набір класів для побудови графіків, діаграм і т.п. в php. 

5

Наша компанія дуже часто використовує модуль Panels при створенні сайтів. Хоча це рішення додає чимало...

Subscribe to our blog updates