Створення ctools context plugin

04.03.2014
Ctools context plugin creation
Автор:

В одному з наших блогів вже висвітлювалася тема створення плагінів для модуля Panels при розробці сайтів, які можна реалізувати за допомогою Ctools. На цей раз мова піде про додавання власного контексту - це ще одна можливість, яку нам надає Chaos tool suite.

 Контекст в Panels - це свого роду обгортка навколо будь-якого значущого об'єкта. Наступні контексти вже впроваджені в панелі за замовчуванням:

 • Comment;
 • File;
 • Node;
 • Node add form;
 • Node edit form;
 • String;
 • Taxonomy term;
 • Taxonomy vocabulary;
 • Token, User;
 • User edit form.

Список чималий, проте іноді цих елементів буває недостатньо. Тому на допомогу приходить механізм, за допомогою якого ми можемо додати в панель саме те, що нам потрібно. Як можна помітити вище, існує такий контекст як ‘Node add form’, але для термінів таксономії нічого подібного немає. Отже в цьому прикладі ми опишемо плагін, який дозволить додати форму створення термінів до будь-якої панелі.

Як і у випадку з іншими ctools плагінами, нам потрібно прописати hook_ctools_plugin_directory():

/**
 * Implements hook_ctools_plugin_directory().
 */
function context_example_ctools_plugin_directory($module, $plugin) {
 if ($module == 'ctools' && !empty($plugin)) {
  return "plugins/{$plugin}";
 }
} 

Далі в директорії з нашим модулем необхідно створити каталог під назвою "plugins", в якому розміститься папка "contexts". Наступним кроком буде створення файлу плагіну, у нашому випадку він матиме назву "taxonomy_term_add_form.inc".

Тепер можна перейти до написання власне плагіну. В першу чергу, потрібно оголосити масив $plugin, який міститиме всю необхідну інформацію про наш контекст.

/**
 * Plugins are described by creating a $plugin array which will be used
 * by the system that includes this file.
 */
$plugin = array(
 // Visible title.
 'title'       => t('Taxonomy term add form'),
 // Description of context.
 'description'    => t('A taxonomy term add form.'),
 // Function to create context.
 'context'      => 'context_example_create_taxonomy_term_add_form',
 // Plugin settings form.
 'edit form'     => 'context_example_taxonomy_term_add_form_settings_form',
 // Keyword to use for %substitution.
 'keyword'      => 'taxonomy_add',
 // The unique identifier for this context for use by required context checks.
 'context name'   => 'taxonomy_term_add_form',
 // Provides a list of items which are exposed as keywords.
 'convert list'   => array('vocabulary' => t('Taxonomy vocabulary')),
 // Convert keywords into data.
 'convert'      => 'context_example_taxonomy_term_add_form_convert',
 // Placeholder form is used in panels preview, for example.
 'placeholder form' => array(
  '#type'     => 'textfield',
  '#description' => t('Enter the taxonomy vocabulary.'),
 ),
);

Вище, в елементі масива з ключем 'edit form', ми оголосили форму налаштувань, де є можливість вибрати словник таксономії, в якому будуть зберігатися терміни:

/**
 * Settings form for context plugin.
 */
function context_example_taxonomy_term_add_form_settings_form($form, &$form_state) {
 $conf     = $form_state['conf'];
 $vocabularies = taxonomy_vocabulary_get_names();
 $options   = array();

 // Provide the settings, where you will be able to select which of vocabularies will be used for taxonomy_term_add form.
 if (!empty($vocabularies)) {
  foreach ($vocabularies as $machine_name => $vocabulary) {
   $options[$machine_name] = $vocabulary->name;
  }

  $form['vocabulary'] = array(
   '#type'      => 'select',
   '#title'     => t('Taxonomy vocabulary'),
   '#description'  => t('Select the taxonomy vocabulary for this form.'),
   '#default_value' => !empty($conf['vocabulary']) ? $conf['vocabulary'] : '',
   '#required'    => TRUE,
   '#options'    => $options,
  );
 }

 return $form;
}

Результати цієї форми потрібно зберігати:

/**
 * Submit handler for plugin settings form.
 */
function context_example_taxonomy_term_add_form_settings_form_submit($form, &$form_state) {
 $form_state['conf']['vocabulary'] = $form_state['values']['vocabulary'];
}

Далі мова піде про функцію, яка відповідає власне за створення контексту:

/**
 * It's important to remember that $conf is optional here, because contexts
 * are not always created from the UI.
 */
function context_example_create_taxonomy_term_add_form($empty, $data = NULL, $conf = FALSE) {
 // We want to create the taxonomy add form, so we need to add the form contexts too.
 $context = new ctools_context(array('form', 'taxonomy_term_add_form'));
 // This is the plugin file name.
 $context->plugin = 'taxonomy_term_add_form';

 // Checking data from settings form.
 if (!empty($data['vocabulary'])) {
  // Get the The vocabulary object.
  $vocabulary = taxonomy_vocabulary_machine_name_load($data['vocabulary']);

  // Validate the taxonomy vocabulary exists and user has administrator access.
  if (!empty($vocabulary) && user_access('administer taxonomy')) {
   $form_state = array('build_info' => array('args' => array(array(), $vocabulary)));
   $form_id  = 'taxonomy_form_term';
   form_load_include($form_state, 'inc', 'taxonomy', 'taxonomy.admin');
   // Build a taxonomy_form_term form.
   $form    = drupal_build_form($form_id, $form_state);

   // All forms should place the form here.
   $context->form    = $form;
   $context->form_id  = $form_id;
   $context->form_title = t('Create a @name term', array('@name' => $vocabulary->name));
   // It's will be used in convert function.
   $context->data    = $data;

   return $context;
  }
 }
}

При оголошенні плагіну ми описали такі ключі масиву як 'keyword', 'convert list' та 'convert'. Так як в нашому випадку серед доступного контексту буде лише машинне ім’я словника таксономії (ми додаємо його в settings_form), то в 'convert list' можна одразу передати масив; але якщо змінних буде більше, або їх значення потрібно згенерувати, то для цього можна використати окрему функцію з відповідними налаштуваннями. Отже, описання цих параметрів дасть нам наступні аргументи в контексті:

taxonomy term add form

Для прикладу, стандартний контекст Node виглядає так:

node being viewed

Параметр 'convert' відповідає за перетворення ключового слова в данні:

/**
 * Convert a context into a string.
 */
function context_example_taxonomy_term_add_form_convert($context, $type) {
 switch ($type) {
  // Convert a vocabulary keyword into the data.
  case 'vocabulary':
   return $context->data['vocabulary'];
 }
}

Ось і все, плагін повністю готовий до використання, наглядний приклад його роботи та архів з модулем можна знайти в кінці статті.

Дякую за увагу.

Голосів: 1 Рейтинг: 5

Також по темі

1

При розробці збірки CommerceBox у нас виникло питання, як зберігати у фічі певний функціонал для apps. Метод Feature Injection вирішує цю проблему.  

2

Apps - це модуль, що позиціонується як наступний крок у розвитку...

3

В даній статті мова піде про можливість встановлення ядра Drupal 8 як сабмодуля. Ми не розважатимемо за саме поняття сабмодулів, ні за їх недоліки чи переваги, а лише зобразимо в деталях, спосіб у...

4

Вигляд форми авторизації/реєстрації тепер можна змінити через інтерфейс адміністратора за допомогою нашого модуля Customize login form.

5

Завдання імпорту контента часто буває нетривіальним. Написання імпорту "з нуля" для кожного випадку - варіант ...

Subscribe to our blog updates