Побудова графіків в Drupal із використанням бібліотеки pChart.

21.02.2013
Chart Plotting in Drupal Via Library pChart
Автор:

Для початку кілька слів власне про бібліотеку.

pChart – це набір класів для побудови графіків, діаграм і т.п. в php. Детальну інформацію про цю бібліотеку можна знайти на сайті http://www.pchart.net. Скориставшись можливостями pChart, програміст отримає чудові результати. Для прикладу:

Аби pChart функціонувала, на сервері має бути встановлена додаткова бібліотека для php. Тому доведеться виконати наступні команди:

Для Linux систем:

sudo apt-get install php5-gd
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Для Windows потрібно розкоментувати стрічку в php.ini:

;extension=php_gd2.dll

Тепер Apache сервер треба перезапустити .

Бібліотеку pChart можна завантажити тут.

Розглянемо, як бібліотека працює в Drupal 7. На сайті drupal.org існує однойменний модуль pChart, проте як видно із документації до нього, сам він нічого не робить, а лише забезпечує основну оболонку для інтеграції pChart з Drupal. Отож, обійдемося без даного модуля.

Насамперед створимо папку pChart в sites/all/libraries, аби далі додати туди всі файли бібліотеки. Потому оголошуємо сторінку, на якій розміщуватиметься наш графік:
/**
 * Implements hook_menu().
 */
function internetdevels_menu() {
 $items = array();
 $items['pchart'] = array(
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('internetdevels_pchart_form'),
  'access callback' => TRUE,
  'type' => MENU_CALLBACK,
 );
 return $items;
}

Задамо форму для уведення даних а також кнопку для побудови графіка. Використаємо ajax, аби наш графік будувався без оновлювання сторінки.

/**
 * Form for input values ​​to create schedule.
 */
function internetdevels_pchart_form($form, &$form_state) {
 $form = array();
 // Item for return schedule.
 $form['replace_textfield'] = array(
  '#markup' => '<div id="pchart_ajax"></div>',
 );
 $form['first_values'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => t('Enter values ​​for first schedule'),
  '#size' => 60,
  '#maxlength' => 128,
  '#required' => TRUE,
  '#description' => t('For fractional numbers use sign ".". Use the sign ";" to separate digits.'),
 );
 $form['second_values'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => t('Enter values ​​for second schedule'),
  '#required' => TRUE,
  '#description' => t('For fractional numbers use sign ".". Use the sign ";" to separate digits.'),
 );
 $form['confirm'] = array(
  '#type' => 'submit',
  '#value' => 'show schedule',
  '#ajax' => array(
   'callback' => 'internetdevels_pchart_ajax_callback',
   'wrapper' => 'pchart_ajax',
   'effect' => 'fade',
  ),
 );
 return $form;
}

Нарешті, вибудуємо і сам графік, згідно із введеними даними:

/**
 * Construction schedule to the entered value.
 */
function internetdevels_pchart_ajax_callback($form, &$form_state) {
 // Create an array of values.
 $first_values = explode(";", $form_state['input']['first_values']);
 $second_values = explode(";", $form_state['input']['second_values']);

 // Include required files with pChart library.
 $name = "pChart";
 if ($path = libraries_get_path($name)) {
  include("{$path}/class/pData.class.php");
  include("{$path}/class/pDraw.class.php");
  include("{$path}/class/pImage.class.php");
 }

 // Create and populate the pData object.
 $myData = new pData();

 // Build your data series.
 $myData->addPoints($first_values, 'first');
 $myData->addPoints($second_values, 'second');

 // Draw series with specified weight.
 $myData->setSerieWeight("first", 2);
 $myData->setSerieWeight("second", 2);

 // Create a pChart object.
 $myPicture = new pImage(700, 210, $myData);

 // Rectangular gradient area.
 $myPicture->drawGradientArea(0, 0, 700, 230, DIRECTION_VERTICAL, array("StartR" => 075, "StartG" => 0, "StartB" => 0, "EndR" => 50, "EndG" => 50, "EndB" => 50, "Alpha" => 80));

 // Font and background of the schedule.
 $myPicture->setFontProperties(array("FontName" => "{$path}/fonts/Forgotte.ttf", "FontSize" => 11));
 $myPicture->setGraphArea(20, 10, 700, 190);

 // Draw scale, spline chart and legend of the schedule.
 $myPicture->drawScale();
 $myPicture->drawSplineChart();
 $myPicture->drawLegend(600, 12, array("Style" => LEGEND_NOBORDER, "Mode" => LEGEND_HORIZONTAL));

 // Creates a full file path from a directory and filename for render and view picture.
 $output = file_create_filename('example.png', 'sites/default/files/pictures');
 $myPicture->Render($output);
 return '<div id="pchart_ajax"><img src="' . file_create_url($output) . '" /></div>';
}

Ось що ми отримаємо, коли введені значення і натиснута кнопка побудови графіка:

Розглянемо ще один приклад. У ньому також будуватимемо діаграми за заданими значеннями:

/**
 * Construction schedule to the entered value.
 */
function internetdevels_pchart_ajax_callback($form, &$form_state) {
 $first_values = explode(";", $form_state['input']['first_values']);
 $second_values = explode(";", $form_state['input']['second_values']);
 $name = "pChart";
 if ($path = libraries_get_path($name)) {
  include("{$path}/class/pData.class.php");
  include("{$path}/class/pDraw.class.php");
  include("{$path}/class/pImage.class.php");
 }

 // Create and populate the pData object.
 $myData = new pData();
 $myData->addPoints($first_values, "First value");
 $myData->addPoints($second_values, "Second value");
 $myData->addPoints(array('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'), "Day");

 // Add a description to one serie.
 $myData->setSerieDescription("Days", "Day");

 // Define the abscissa axis labels serie.
 $myData->setAbscissa("Day");
 $myPicture = new pImage(700, 230, $myData);
 $myPicture->setFontProperties(array("FontName" => "{$path}/fonts/Forgotte.ttf", "FontSize" => 11));
 $myPicture->setGraphArea(50, 30, 680, 200); $myPicture->drawGradientArea(0, 0, 700, 230, DIRECTION_VERTICAL, array("StartR" => 075, "StartG" => 0, "StartB" => 0, "EndR" => 50, "EndG" => 50, "EndB" => 50, "Alpha" => 80));
 $myPicture->drawScale(array("CycleBackground" => TRUE, "DrawSubTicks" => TRUE, "GridR" => 185, "GridG" => 240, "GridB" => 120, "GridAlpha" => 10));
 $settings = array("Gradient" => TRUE, "GradientMode" => GRADIENT_EFFECT_CAN);

 // Draw a bar chart.
 $myPicture->drawBarChart($settings);
 $myPicture->drawLegend(540, 12, array("Style" => LEGEND_NOBORDER, "Mode" => LEGEND_HORIZONTAL));
 $output = file_create_filename('example.png', 'sites/default/files/pictures');
 $myPicture->Render($output);
 return '<div id="pchart_ajax"><img src="' . file_create_url($output) . '" /></div>';
}

Отримуємо такий результат:

Як видно із прикладу, бібліотека pChart - це досить корисний інструмент до арсеналу програміста і з її допомогою можна побудувати графіки різної складності. При цьому методи бібліотеки легкі для розуміння.

Посилання по темі:
1) http://www.pchart.net/download
2) http://wiki.pchart.net
3) http://drupal.org/project/pchart

Голосів: 1 Рейтинг: 5

Також по темі

1

Наша компанія дуже часто використовує модуль Panels при створенні сайтів. Хоча це рішення додає чимало...

2

 Із розвитком соціальних мереж замовники все частіше хочуть інтегрувати сайт з Facebook, Twitter, Google+ і т.д. На одному з проектів, потрібно було, реалізувати кроспостінг у...

3

Бувають випадки, коли потрібно перенести якісь зміни в базі з одного сайту на інший, а переливати всю базу процес досить проблематичний, а інколи неможливий в силу появи на ньому нових матеріалів...

4

В статті буде розповідатись про те, як швидко налаштувати модуль Search API та...

5

Трапляються завдання, для вирішення котрих необхідно створювати свою таблицю в базі даних і потім власними ж запитами взаємодіяти із цією таблицею. За таких обставин написання численних запитів...

Subscribe to our blog updates